Rådgivende utvalg

Bare lier ved Prestholtskarvet
Bare lier ved Prestholtskarvet, Foto: Aurland Naturverkstad


Som et ledd i forvaltningen av Hallingskarvet nasjonalpark ønsker Hallingskarvet nasjonalparkstyre å ha god kontakt med ulike brukergrupper innenfor nasjonalparken. I den forbindelse er det opprettet et Rådgivende utvalgt. Styret ønsker å ha Rådgivende utvalg som en arena hvor en kan utveksle erfaringer og utfordringer rundt forvaltningen av Hallingskarvet.

Første møte mellom Hallingskarvet nasjonalparkstyre og Rådgivende utvalg ble arrangert 2. november 2012. Lignede møter vil bli arrangert 2 ganger i året framover. 

Rådgivende utvalg for Hallingskarvet nasjonalpark består av:

Navn Representerer
Lars B. Præstin Ulvik Herad
Else Karin Tafjord Hol Kommune
Kristin Asdøl Midtmageli Statskog
Bjørn Otto Dønnum E-CO Energi AS
Tor Martin Stenseng DNT
Per Furuseth Naturvernforbundet
Trond Persen Visit Geilo
Ellen Korvald Fylkeskommunene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane
Trygve Norman Finse
Oddvar Reinton Grendeutvalgene i Hol
Øystein Grøgård Grunneierlagene tilknyttet Hallingskarvet Nasjonalpark
Per Aksel Knudsen Villreinnemnd for Nordfjella og Fjellheimen