Styredokument

Se deg godt for, og der er Reinrosen i Omnsbakkan
Se deg godt for, og der er Reinrosen i Omnsbakkan, Foto: Bjørn Furuseth
(Publisert:21.12.2011 Sist endret:27.05.2013)

Protokoll for møter i styret og arbeidsutvalg

Protokoll for styremøte og møter i arbeidsutvalget er den offisielle møteboka for Hallingskarvet nasjonalparkstyre.

Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmyndighet og gjør endeleg vedtak (se protokoll)

Delegerte vedtak

Nasjonalparkforvalter er gitt delegert myndighet til å treffe vedtak i kurrante saker med tidsavgrenset varighet. Kurante saker vil være saker der det er gitt klare føringer i forvaltningsplanen eller der nasjonalparkstyret har gitt klare føringer på praksis. Delegasjonsmyndigheten omfatter ikke vedtak etter naturmangfoldloven § 48.

(Publisert:27.05.2013 Sist endret:09.02.2016)