Delegerte vedtak

Nasjonalparkforvalter er gitt delegert myndighet til å treffe vedtak i kurrante saker med tidsavgrenset varighet. Kurante saker vil være saker der det er gitt klare føringer i forvaltningsplanen eller der nasjonalparkstyret har gitt klare føringer på praksis. Delegasjonsmyndigheten omfatter ikke vedtak etter naturmangfoldloven § 48.

(Publisert:27.05.2013 Sist endret:09.02.2016)

2013

Delegerte vedtak for 2013.

(Publisert:27.05.2013 Sist endret:23.01.2018)

2014

Delegerte vedtak for 2014

(Publisert:21.01.2014 Sist endret:02.03.2015)

2015

Delegerte vedtak for 2015

(Publisert:02.03.2015 Sist endret:21.12.2015)

2016

Delegerte vedtak for 2016

(Publisert:09.02.2016 Sist endret:21.12.2016)

2017

Delegerte vedtak for 2017

(Publisert:13.01.2017 Sist endret:13.12.2017)

2018

Delegerte vedtak for 2018

(Publisert:23.01.2018 Sist endret:07.12.2018)

2019

Delegerte vedtak for 2019.

(Publisert:28.01.2019 Sist endret:17.12.2019)

2020

Delegerte vedtak 2020.

(Publisert:22.01.2020 Sist endret:27.04.2020)