2015

Delegerte vedtak for 2015

Sak 1 - Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med frak av utstyr og materialer til Østre Hol JFF sine hytter.

             Vedlegg: Kjøreskjema for Østre Hol JFF.

Sak 2 - Dispensasjon fra verneforskriften for Hallingskarvet nasjonalpark til å arrangere fuglehundprøve i Ynglesdalen.

Sak 3 - Dispensasjon til motorferdsel for frakt av utstyr og materialer til jakthytte i Folarskardet i Hallingskarvet nasjonalpark.

             Vedlegg: Kjøreskjema for Veslegard

Sak 4 - Dispensasjon til motorferdsel til frakt av utstyr og materialer til Mestølen i Hallingskarvet nasjonalpark.

             Vedlegg: Kjøreskjema for Rabbestøl

Sak 10 - Dispensasjon til motorferdsel for frakt av utsyr og materialer til Tvergastein.

             Vedlegg: Kjøreskjema Tvergastein.

Sak 11 - Dispensasjon til bruk av snøskuter til frakt av materialer til hytte i Hallingskarvet nasjonalpark.

             Vedlegg: Kjøreskjema Hol kommune

Sak 12 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til utkjøring av saltstein i Hallingskarvet nasjonalpark.

             Vedlegg: Kjøreskjema Lars Slettemoen

Sak 15 - Dispensasjon til utkjøring av saltstein i Hol vestre hamnelag.

              Vedlegg: Kjøreskjema Hol vestre hamnelag

Sak 24 - Dispensasjon til bruk av båt med motor på østre VesleTungevann innenfor Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 37 - Dispensasjon til å bruke snøskuter ved søk etter sau innenfor Hallingskarvet nasjonalpark.

              Vedlegg: Kjøreskjema Hol sankelag

Sak 38 - Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med drift av Klemsbu og kvisting av Klemsburunden.

              Vedlegg: Kjøreskjema Finse 1222 A/S 

 

 

(Publisert:02.03.2015 Sist endret:21.12.2015)