2016

Delegerte vedtak for 2016

Sak 1 - Dispensasjon til å arrangere fuglehundprøve i Raggsteindalen

Sak 2 - Hallingskarvet nasjonalpark - Lavtflyging i forbindelse med villreintelling 2016 - 2018

Sak 3 - Dispensasjon til motorferdsel i tilknytning til oppfølging av radiomerka villrein innenfor Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 4 - Dispensasjon til motorferdsel i tråd med øvingsplan 2016 - 2019 - Geilo Røde Kors hjelpekorps

Sak 5 - Dispensasjon til å arrangere jaktprøve med hund i Ynglesdalen, Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 6 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av ved og utstyr til Mestølen i Ynglesdalen.

Sak 7 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av ved og utstyr til hytte i Ynglesdalen.

Sak 8 - Dispensasjon til bruk av snøskuter til transport av ved og utstyr til Skarvånehytta og Bakkehelleren i Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 9 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av rivningsmateriell og søppel fra Raggebu.

Sak 10 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av materiell og utstyr til vedlikehold av Tvergastein.

Sak 11 - Dispensasjon til bruk av snøskuter til frakt av utsyr til hytte på Tuftestølen i Ynglesdalen - Erik Lorange.

Sak 17 - Dispensasjon til bruk av snøskuter til utkjøring av saltstein - Lars Slettemoen.

Sak 18 - Dispensasjon til bruk av snøskuter for utkjøring av saltstein og vedlikehold av steinbu i Raggsteindalen.

Sak 19 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av bygningsavfall og materialer til vedlikehold av steinbu i Finnebotnen - Ynglesdalen.

Sak 24 - Dispensasjon til å bruke helikopter og drone under Skarverennet 2017.

Sak 25 - Dispensasjon til bruk av snøskuter til frakt av utstyr og materialer til Østre vesle Tungavatn og Slåttahallvatn.

Sak 33 - Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med drift av Klemsbu og kvisting av Klemsburunden.

Sak 34 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av ved og materiell til Lordehytta og Skarvereiret.

Sak 35 - Dispensasjon til motorferdsel i tilknytning til drift av fiskevann og buer i Nyset Bjødnabu sameige.

Sak 36 - Dispensasjon til motorferdsel og lavtflyging i forbindelse med drift og vedlikehold av kraftlinjer.

(Publisert:09.02.2016 Sist endret:21.12.2016)