2017

Delegerte vedtak for 2017

Sak 1 - Dispensasjon til motorferdsel ved årlige snømålinger for Holsreguleringen og Ustereguleringen.

Sak 2 - Dispensasjon til å bruke drone til filming ved Finse.

Sak 3 - Dispensasjon til lavtflyging og landing med helikopter ved merking av villrein.

Sak 4 - Dispensasjon til å arrangere jaktprøve med hund i Ynglesdalen i Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 5 - Dispensasjon til motorferdsel i tilknytning til drift av fiskevann og buer ved Øvre og Nedre Hellevatn.

Sak 6 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av materiell og utstyr til Tvergastein.

Sak 7 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av utstyr, ved og proviant til Tvergastein

Sak 8 - Dispensasjon for å arrangere fuglehundprøve i Ynglesdalen og Haugastølterrenget.

Sak 9 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av ved, proviant og utstyr til hytte i Ynglesdalen, Grete Blørstad.

Sak 10 - Dispensasjontil bruk av snøskuter til frakt av utstyr til hytte i Folarskardet, Ola Magne Veslegard.

Sak 11 - Dispensasjon til å bruke drone til filming på Finse 3. til 5. mai 2017.

Sak 12 - Dispensasjon til motorferdsel for Finse Røde Kors - gjennomføring av øvingsplan for 2017.

Sak 13 - Melding om vedtak - Hundekjøring og motorferdsel mellom Finse og Geitrygghytta

Sak 14 - Dispensasjon til bruk av snøskuter til transport av saltstein, ved og proviant til hytte - Lars Perstølen.

Sak 15 - Dispensasjon til frakt av bygningsmateriell til Tuftehytta i Ynglesdalen.

Sak 16 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av utstyr til Bakkehellerhytta og utsetting av fisk i Omnsvatnet og Geitryggvatna.

Sak 17 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til gjennomføring av dekningsmålinger i Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde.

Sak 18 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av materialer til vedlikehold av Skarvånhytta og frakt av båt.

             Kjøreskjema Urevassbotn

Sak 21 - Dispensasjon til utsetting av grinder og motorferdsel i forbindelse med sikring av saltplasser.

Sak 22 - Dispensasjon til Vestlandske fuglehundklub til å gjennomføre jaktprøve i Raggsteindalen for stående fuglehund.

Sak 23 - Dispensasjon til å bruke bolter i fjell til forankring av grinder ved saltplasser.

Sak 24 - Dispensasjon til å bruke drone til filming ved Prestholt.

Sak 25 - Dispensasjon til å bruke 6-hjuling ved vedlikeholdsarbeid på kraftlinjer i Finse biotopvernområde.

Sak 26 - Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med drift av Klemsbu og kvisting av Klemsburunden.

Sak 27 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til tilsynsarbeid for Finse Vann og Avløpsselskap AS.

Sak 33 - Dispensasjon til bruk av snøskuter i tilknytning til bardunering av grinder rundt saltplasser.

Sak 34 - Dispensasjon til bruk av snøskuter til frakt av utstyr til Skarvereiret.

Sak 35 - Avslag på søknad fra Hallingskarvet skade & vedlikehold AS om motorferdsel i Hallingskarvet nasjonalpark.

(Publisert:13.01.2017 Sist endret:13.12.2017)