2018

Delegerte vedtak for 2018

Sak 1 - Dispensasjon til lavflyging med helikopter og bruk av snøskuter i forbindelse med tilsyn med grinder.

Sak 2 - Dispensasjon til gjennomføring av jakthundprøve i Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 3 - Dispensasjon til å bruke motorbåt og snøskuter til Bakkehellern.

Sak 4 - Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med kvisting av DNT løypenettet.

Sak 5 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av forsyninger til hytte i Ynglesdalen.

Sak 6 - Utvidling av eksisterende dispensasjon til tilsyn med merka villrein.

Sak 7 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av materiell til Tvergastein.

Sak 8 - Dispensasjon til å bruke helikopter og drone under Skarverennet 2018.

Sak 9 - Dispensasjon til å arrangere fuglehundprøve i Ynglesdalen og Haugastølterrenget 2018.

Sak 10 - Dispensasjon til å gjennomføre linjetaksering i Ynglesdalen.

Sak 11 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av ved og materiell til Mestølen.

Sak 12 - Kjentmannskjøring og evakueringsøving for Voss lensmannskontor og Røde Kors vest.

Sak 13 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til uttransport av settefisk - Østre Hol jff.

Sak 14 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til uttransportering av kalk.

Sak 15 - Dispensasjon for bruk av snøskuter til utkjøring av salt og ettersyn av grinder.

Sak 16 - Dispensasjon til motorferdsel for gjennomføring av Øvingsplan 2018 for Finse Rode Kors.

Sak 17 - Dispensasjon til å bruke drone til filming ved Prestholtseter.

Sak 18 - Dispensasjon til å bruke motorbåt på Geiteryggvatnet.

Sak 19 - Dispensasjon til å arrangere Skarvet opp i 2018 og 2019.

Sak 20 - Tillatelse til å gjennomføre rypetaksering på Hol kommune sin eiendom ved Haugastøl.

Sak 21 - Dispensasjon til å bruke helikopter og drone under Skarverennet 2019.

Sak 22 - Dispensasjon til å lande med helikopter i forbindelse med vannundersøkelser.

Sak 23 - Dispensasjon til arkeologisk utgraving i Stølebotnen, Ynglesdalen.

Sak 26 - Dispensasjon til å lande med helikopter i forbindelse med vannundersøkelser.

Sak 33 - Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med drift av Klemsbu og kvisting av Klemsburunden.

 

(Publisert:23.01.2018 Sist endret:07.12.2018)