2019

Delegerte vedtak for 2019.

Sak 1 - Dispensasjon til å bruke drone til filming i Såtedalen.

Sak 2 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av utstyr og materialer til Østre Hol JFF sine hytter.

Sak 3 - Dispensasjon til å gjennomføre jakthundprøve i Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 4 - Dispensasjon til å arrangere fuglehundprøve i Ynglesdalen og Haugastølterrenget i 2019.

Sak 7 - Dispensasjon til å bruke drone til filming ved to lokasjoner ved Finse.

Sak 8 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av proviant og utstyr til Skarvåhytta.

Sak 9 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av utstyr og proviant til Mestølen, Herman Rabbestøl.

Sak 10 - Dispensasjon til frakt av materialer og utstyr ved utbedring og nybygg av Hol kommunes hytter i Ynglesdalen.

Sak 11 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til utkjøring av saltstein til Hellevassbotn.

Sak 12 - Dispensasjon til å bruke drone til filming i Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 13 - Dispensasjon til lavtflyging og landing med helikopter ved tilsyn med innhegninger - Mattilsynet. Dokumentet er unntatt offentlighet, jf. offentlighetslova § 13.

Sak 14 - Dispensasjon til å lande med helikopter i forbindelse med undersøkinger av landets vannressurser, NIVA.

Sak 18 - Dispensasjon til taksering av rypebestanden ved Anderstølen - Rolf Mykkeltvedt.

Sak 19 - Dispensasjon til å filme med drone i området opp Prestholtstien.

Sak 20 - Dispensasjon til å bruke helikopter og drone under Skarverennet 2020.

Sak 21 - Dispensasjon til utviding av antall flyginger i forbindelse med tilsyn av innhegninger - Mattilsynet. Dokumentet er unntatt offentlighet, jf. offentlighetslova § 13.

Sak 26 - Dispensasjon til flyvning under 300 meters høyde ved søk etter sau.

Sak 32 - Dispensasjon til å bruke snøskuter for å hente ut salt fra saltplasser.

(Publisert:28.01.2019 Sist endret:17.12.2019)