2020

Delegerte vedtak 2020.

Sak 1 - Dispensasjon til motorferdsel til kjentmannskjøring i Hallingskarvet nasjonalpark, Geilo Røde Kors.

Sak 2 - Dispensasjon til å gjennomføre jakthundprøve i Ynglesdalen og Haugastølterrenget, Hallingdal fuglehundklubb.

Sak 3 - Dispensasjon til å bruke snøskuter for utkjøring av saltstein og utstyr til steinbu i Vestre Raggsteindalen.

Sak 4 - Dispensasjon til lavtflyging i forbindelse med telling av villrein.

Sak 5 - Dispensasjon til motorferdsel for preparering og stikking av Hol kommune sine skiløyper innenfor Hallingskarvet. 

Sak 12 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av materiell og utstyr til Tvergastein.

Sak 13 - Dispensasjon til motorferdsel for utkjøring av salt og saltautomater, Lars Slettemoen.

Sak 16 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til transport av saltstein og utstyr til Raggsteindalen - Sjur Søndrål.

Sak 17 - Endring av tidspunkt for gjennomføring av kjentmannskjøring - Geilo Røde Kors Hjelpekorps.

Sak 18 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til transport av saltstein til Raggsteindalen - Tor Erik Kolbræk.

Sak 19 - Dispensasjon til å bruke snøskuter under filming i Skarverennstraseen.

Sak 20 - Endring av tidligere dispensasjon om bruk av snøskuter ved vedlikehold av hytter - Hol kommune.

Sak 21 - Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av utstyr ved vedlikehold av Telenormast - Oneco Telekom.

Sak 22 - Dispensasjon til å bruke snøskuter knyttet opp til vitenskapelige undersøkelser ved Sandalsnuten.

(Publisert:22.01.2020 Sist endret:27.04.2020)