Protokoll for møter i styret og arbeidsutvalg

Protokoll for styremøte og møter i arbeidsutvalget er den offisielle møteboka for Hallingskarvet nasjonalparkstyre.


2011

Protokoll for møter i styret og arbeidsutvalget for 2011

(Publisert:23.08.2012)

2012

Protokoller for møter i styret og arbeidesutvalget for 2012

2013

Protokoller for møter i styret og arbeisutvalget 2013

(Publisert:11.02.2013 Sist endret:16.12.2013)

2014

Protokoller for møter i styret og arbeidsutvalg i 2014.

(Publisert:14.02.2014 Sist endret:13.04.2015)

2015

Protokoll for møter i styret og arbeidsutvalg i 2015

(Publisert:18.03.2015 Sist endret:04.01.2016)

2016

Protokoll for møter i styret og arbeidsutvalg i 2016.

(Publisert:06.04.2016 Sist endret:09.12.2016)

2017

Protokoll for møter i styret og arbeidsutvalg i 2017

(Publisert:20.05.2017 Sist endret:29.11.2017)

2018

Protokoll for møter i styret og arbeidsutvalg 2018

(Publisert:28.05.2018 Sist endret:04.12.2018)

2019

Protokoll for møter i styret og arbeidsutvalg 2019.

(Publisert:23.04.2019 Sist endret:10.12.2019)

2020

Protokoll for møter i Hallingskarvet nasjonalparkstyre 2020.

(Publisert:16.03.2020 Sist endret:22.04.2020)