Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet
i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmyndighet og gjør endeleg vedtak (se protokoll)

Sekretariatet forbereder saker for nasjonalparkstyret. Disse saksframlegga skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovhjemler og presentere vurderingene og framlegg til vedtak gjort av sekretariatet.


2012

Sakspapir / saksframlegg for 2012

2013

Sakspapirer / saksframlegg for 2013

(Publisert:06.02.2013 Sist endret:13.02.2014)

2014

Sakspapirer / saksframlegg for 2014

(Publisert:13.02.2014 Sist endret:20.11.2014)

2015

Sakspapirer / saksframlegg for 2015

(Publisert:11.03.2015 Sist endret:08.12.2015)

2016

Sakspapirer / saksframlegg for 2016

(Publisert:01.04.2016 Sist endret:02.12.2016)

2017

Sakspapirer og saksframlegg for 2017

(Publisert:20.05.2017 Sist endret:29.11.2017)

2018

Sakspapirerr og saksframlegg for 2018

(Publisert:28.05.2018 Sist endret:30.11.2018)

2019

Sakspapirer og saksframlegg for 2019

(Publisert:21.03.2019 Sist endret:06.12.2019)

2020

Sakspapirer/saksframlegg for 2020

(Publisert:08.03.2020 Sist endret:17.04.2020)