2012

Sakspapir / saksframlegg for 2012

Møtedato Innkalling og saksframlegg
23. januar

Innkalling til møte i arbeidsutvalget

Sak 1 - Søknad om utsetting av midlertidige master til Skarverennet

Sak 2 - Søknad om motorferdsel i forbindelse med øvingsplan for Geilo Røde Kors hjelpekorps 2012 - 2015

Sak 3 - Søknad om bruk av snøskuter til Klemsbu

Sak 4 - Søknad om fritak fra vernereglene for gjennomføring av jaktprøve

Sak 5 - Søknad om motorferdsel i tilknytning til merking av villrein

3. februar

Innkalling til møte i arbeidsutvalget

Sak 6 - DNT Oslo og Omegn søker om kjøretillatelse til kvisting av skiløyper

Sak 7 - E-CO Energi søker om tillatelse til motorferdsel i  tilknytning til snømåling

Sak 8 - Ola Magne Veslegard søker om tillatelse til å bruke snøskuter i Randefonn/Folarskardet

Sak 9 - Søknad om motorferdsel i henhold til øvingsplan for Hovet og Hol Røde Kors

Sak 10 - Søknad fra Kjell Åge Norum om motorferdsel til transportoppdrag til Ynglesdalen/Skarveåne

20. februar

Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre

Sak 11 - Konstituering av Hallingskarvet nasjonalparkstyre

Sak 12 - Valg av medlemmer til Arbeidsutvalget

Sak 13 - Villreinutvalget for Nordfjella søker om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling

Sak 14 - Storestølen fjellstue søker om tillatelse til motorferdsel fra Raggsteindalen til Lordehytta

Sak 15 - Medlinger og eventuelt

11. april

Innkalling til møte i arbeidsutvalget

Sak 16 - Jon Lilleslett søker om tillatelse til utkjøring av saltstein

Sak 17 - Søknad om tillatelse til transport av utrangert dieseltank og container fra Finse til Haugastøl

Sak 18 - Ole-Bjørn Vindegg søker om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med transportoppdrag

Sak 19 - Lars Slettemoen søker om tillatelse til utkjøring av saltstein

22. juni

Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre

Sak 20 - Søknad om bygging av bro og klopp over elv i Finnebotn

Sak 21 - Stiftelsen Tvergastein søker om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med frakt av materialer til hytta Tvergastein

Sak 22 - Saksgang for bruk av frie tiltaksmidler

Sak 23 - Tiltaksmidler til opparbeiding av parkeringsplass i Budalen

Sak 24 - Møteplan og budsjett for 2012

              Vedlegg 1: Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende verneområder

               Vedlegg 2: Bestillingsdialog for 2012

Sak 25 - Eventuelt og meldinger

1. august

Innkalling til møte i arbeidsutvalget

Sak 26 - Søknad om tillatelse til å gjennomføre fuglehundprøve innenfor Hallingskarvet nasjonalpark. Hallingdal Fuglehundklubb v/Katrine Disen

Sak 27 - Søknad om å arrangere treningssamling for fuglehunder innenfor Hallingskarvet nasjonalpark. Geilo jeger- og fiskerforening

Sak 28 - Søknad om bygging av varde med informasjonsskilt i Prestholdtskardet

2. nov.

Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre

Sak 29 - Søknad om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med frakt av utstyr til hytte. Johan W. Cappelen.

Sak 30 - Søknad om tilskudd til opparbeiding av parkeringsplass ved Prestholtseter.

Sak 31 - Søknad om midler til forprosjekt. Klemsbu.

Sak 32 - Eventuelt og meldinger til møte.

 3. des.

Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre

Sak 33 - Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2013-2014.

               Vedlegg: Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2013-2014.

Sak 34 - Bestillingsdialogen for 2013.

               Vedlegg 1: Bestillingsskjema A for 2013.

               Vedlegg 2: Bestillingsskjema B for 2013.

Sak 35 - Søknad om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med film oppdrag.

Sak 36 - Søknad om motorferdsel i tilknytning til drift av fiskevann og buer i Nyset/Bjørnebu sameie.

Sak 37 - Søknad om motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av kraftlinjer.

Sak 38 - Søknad om motorferdsel i forbindelse med drift av Klemsbu og Klemsburunden.

Sak 39 - Søknad om støtte til Nasjonalparkmagasinet.

Sak 40 - Søknad om støtte til Prosjekt Rallarvegen 2.0.

Sak 41 - Driftsbudsjett Hallingskarvet nasjonalparkstyret 2013.

              Vedlegg: Forslag til driftsbudsjett for Hallingskarvet nasjonalparkstyre 2013. 

Sak 42 - Meldinger og eventuelt til møte 3. desember 2012.