2013

Sakspapirer / saksframlegg for 2013

Møtedato Innkalling og saksframlegg
7. februar

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget

  Sak 1 - Søknad om motorferdsel til kvisting av DNT Oslo og Omegn sitt rutenett
  Sak 2 - Søknad fra Buskeruds jeger & fiskerforening om å arrangere hundeprøve for ståendefuglehunder
  Sak 3 - Søknad fra Sando Hundesenter om å arrangere treningssamling for stående fuglehunder.
  Sak 4 - Søknad fra Torbjørn Moen om tillatelse til å brukeWeasel og snøskuter for vedlikehold av jaktbu.
 6. mars Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre 
  Sak 5 - Oppsetting av utedo i Raggsteindalen
  Sak 6 - Delegert myndighet til nasjonalparkforvalter
  Sak 7 - Møteplan for Hallingskarvet nasjonalparkstyre
  Sak 8 - Søknad om tillatelse til motorferdsel til transport til jakthytte i Folarskardet, Ola Magne Veslegard
  Sak 9 - Søknad om motorferdsel til utkjøring av saltstein og ved i Ynglesdalen
  Sak 10 - Søknad om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling
  Sak 11 - Søknad om motorferdsel i tilknytning til observasjonsarbeid
  Sak 12 - Søknad om motorferdsel i tilknytning til radiomerking av villrein
  Sak 13 - Søknad om motorferdsel i tilknytning til vedlikehold av hytta Tvergastein
  Sak 14 - Søknad om å drive leiekjøring i Ynglesdalen
25. juni Innkalling til styremøte 25. juni 2013
  Sak 22 Merking til ny sti fra Prestholtskardet til Skarvsenden og Vesleskardet
  Sak 23 Eventuelt og meldinger til møte 25. juni 2013
 22. okt. Innkalling til styremøte 22. oktober 2013
  Sak 28 Søknad om bruk av helikopter under Skarverennet 2014
  Sak 29 Eventuelt og meldinger til møte 22. oktober 2013
 13. des. Innkalling til styremøte 13. desember 2013
 

Sak 32 Tiltaksplan 2014-2017

             Vedlegg 1. Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2014-2017
  Sak 33 Bestillingsdialogen for 2014
             Vedlegg 1. Bestillingsdialogskjema A for 2014
             Vedlegg 2. Bestillingsdialogskjema B for 2014
  Sak 34 Driftsbudsjett for 2014
  Sak 35 Støtte til nasjonalparkmagasinet
  Sak 36 Eventuelt og meldinger til møtet
(Publisert:06.02.2013 Sist endret:13.02.2014)