2014

Sakspapirer / saksframlegg for 2014

Møtedato Innkalling og saksframlegg
14. februar Innkalling til møte i Arbeidsutvalget
  Sak 2 - Søknad om motorferdsel i forbindelse med merka villrein i Nordfjella
  Sak 3 - Søknad om fritak fra verneforskriften i forbindelse med jaktprøve
  Sak 4 - Søknad fra Sando hundesenter om tillatelse til treningssamling for fuglehunder
  Sak 5 - Søknad om tillatelse til bruk av motorbåt og snøskuter i forbindelse med fiske og fiskekultivering
  Sak 6 - Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter i tilknytning til filmoppdrag nær Finse stasjon
24. mars Innkalling til møte i Arbeidsutvalget.
  Sak 13 - Søknad om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling for Nordfjella.
28. april Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre
  Sak 16 - Hallingskarvet nasjonalpark som pilot for besøksforvaltning
                 Vedlegg 1 - Pilot for implmentering av besøksforvaltning i Hallingskarvet nasjonalpark
                 Vedlegg 2- Prosessbeskrivelse
  Sak 17 - Disponering av tiltaksmidler for 2014
  Sak 18 - Eventuelt og meldinger til møte
 21. aug. Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre.
  Sak 20 - Eventuelt og meldinger til møte.
21. okt.  Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre
  Sak 22 - Søknad om triathlon konkurranse i Hallingskarvet nasjonalpark 
  Sak 23 - Eventuelt og meldinger til møte
2. des. Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre.
  Sak 24 - Tilltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2015-2018
             Vedlegg sak 24 - Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2015-2018
  Sak 25 - Bestillingsdialogen for 2015
  Sak 26 - Driftsbudsjett for Hallingskarvet nasjonalparkstyre for 2015
  Sak 27 - Søknad om å arrangere Hardinglaup innenfor Hallingskarvet nasjonalpark
             Vedlegg sak 27 - Hardinglaup Finse - Geilo
  Sak 28 - Støtte til nasjonalparkmagasinet
  Sak 29 - Eventuelt og meldinger til møte 2. desmeber 2014
   
(Publisert:13.02.2014 Sist endret:20.11.2014)