2015

Sakspapirer / saksframlegg for 2015

Møtedato Møteinnkalling og saksframlegg
16. mars Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre
  Sak 5 - Søknad om tillatelse til lavtflyging i forbindelse med villreintelling i 2015
  Sak 6 - Søknad om tillatelse til motorferdsel i tilknytning til oppfølging av merka villrein
  Sak 7 - Søknad om å bruke snøskuter innenfor Hallingskarvet nasjonalpark til å gjennomføre snømålinger i tilsigsfeltet til Usta
  Sak 8 - Søknad om å arrangere Skarvet opp - Utgår, se sak 14.
  Sak 9 - Eventuelt og meldinger til møte
 13. april Innkalling til møte i Arbeidsutvalget
  Sak 13 - Søknad om bruk av helikopter og drone under Skarverennet 2015
  Sak 14 - Søknad om å arrangere "Hallingskarvet opp"
 26. mai Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre 
  Sak 16 - Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skarvsenden i Hallingskarvet nasjonalpark
  Sak 17 - Søknad om å sette opp midlertidig strømgjerde i Raggsteindalen
  Sak 18 - Søknad om gjennomføring av linjetaksering av rype i Ynglesdalen
  Sak 19 - Besøksstrategi for Hallingksarvet nasjonalpark
              Vedlegg: Besøksstrategi for Hallingskarvet nasjonalpark
  Sak 20 - Eventuelt og meldinger til møtet 26 mai 2015
 8. juli Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonaparkstyre
 

Sak 21 – Søknad om å bruke drone til filming under motbakkeløpet Hallingskarvet opp.

 

Sak 22 - Søknad om tillatelse til taksering av rypebestand ved Anderstølen, Hallingskarvet nasjonalpark.

 

Sak 23 - Søknad om tillatelse til å utføre forsking på fjellsmelle og følblom i Finseområde.

 28. aug. Innkalling til møte  i arbeidsutvalget
  Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde.
 26. okt. Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre
  Sak 26 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter og drone under Skarverennet 2016
  Sak 27 - Søknad om dispensasjon til motorferdsel innenfor Hallingskarvet nasjonalpark i forbindelse med Finsekurset til Røde kors
  Sak 28 - Delegering av myndighet til forvalter
  Sak 29 - Eventuelt og meldinger til møte 20151026
 17. des. Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre. Tidligere berammet til 2. desember.
  Sak 30 - Besøksstrategi for Hallingskarvet nasjonalpark
              Vedlegg: Besøksstrategi for Hallingskarvet nasjonalpark
  Sak 31 - Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2016 - 2019
              Vedlegg: Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2016 - 2019
              Vedlegg: Innfallsporter M417
              Vedlegg: Norgesnasjonalparker skiltsystem 22 04 15
              Vedlegg: Hallingskarvet start- og infopunkt
              Vedlegg: Innfallsportar Hallingskarvet
  Sak 32 - Bestillingsmøte for Hallingskarvet nasjonalpark 2016
              Vedlegg: Bestillingsskjema
  Sak 33 - Driftsbudsjett for Hallingskarvet nasjonalparkstyre for 2016
  Sak 34 - Vurderinger rundt Hallingskarvet nasjonalparkstyre som juridisk person
  Sak 35 - Søknad om støtte til Nasjonalparkmagasinet 2016
  Sak 36 - Eventuelt og meldinger til møte 20151202
   
(Publisert:11.03.2015 Sist endret:08.12.2015)