2016

Sakspapirer / saksframlegg for 2016

Møtedato Møteinnkalling og saksframlegg
5. april Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre.
  Sak 12 - Konstituering av Hallingskarvet nasjonalparkstyre.
  Sak 13 - Valg av medlemmer til Arbeidsutvalget.
  Sak 14 - Søknad om bygging av uthus ved Tuftehytta i Ynglesdalen.
  Sak 15 - Bestillingsmøte del 2.
  Sak 16 - Eventuelt og meldinger til møte 20160405.
 28. juni Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre
  Sak 20 - Høring av Kommunikasjonsplan for Hallingskarvet nasjonalpark
                 Vedlegg: Kommunikasjonsplan for Hallingskarvet nasjonalpark, høringsdokument
                 Vedlegg: Merkestrategi Norges nasjonalparker
  Sak 21 - Supplerende tiltak 2016
  Sak 22 - Åpning for sykling i Hallingskarvet nasjonalpark
  Sak 23 - Eventuelt og meldinger til møtet 23 juni 2016
 14. sept. Innkalling til møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre
  Det var ingen vedtakssaker til dette møtet. 
8. des. Innkalling til styremøte 20161208
  Sak 26 - Endring av øvingsplan, Hol og Hovet røde kors
  Sak 27 - Kommunikasjonsplan for Hallingskarvet nasjonalpark
  Sak 28 - Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2017 - 2020
                 Vedlegg: Tiltaksplan 2017 2020
  Sak 29 - Bestillingsmøte for 2017
                 Vedlegg: Bestillingsskjema 2017 Hallingskarvet
  Sak 30 - Driftsbudsjett for Hallingskarvet nasjonalpark for 2017
  Sak 31 - Støtte til Geilo brosjyren for 2017
  Sak 32 - Eventuelt og meldinger til møte 161208
   
   
(Publisert:01.04.2016 Sist endret:02.12.2016)