2019

Sakspapirer og saksframlegg for 2019

Møtedato Møteinnkalling og saksframlegg 
28. mars Innkalling til styremøte.
  Sak 5 - Bruk av drone ved tilsyn av beitedyr.
  Sak 6 - Eventuelt og meldinger til møte 20190328.
 18. juni Innkalling til styremøte.
  Sak 15 - Klage på dispensasjon om bruk av drone ved tilsyn av beitedyr.
                Vedlegg sak 15 - Vedtak Bruk av drone ved tilsyn av beitedyr.
                Vedlegg sak 15  - Klage fra Naturvernforbundet i Buskerud.
  Sak 16 - Klage på avgrensinger i  dispensasjon til jakthundprøve i Ynglesdalen.
                Vedlegg sak 16 - Dispensasjon til å gjennomføre jakthundprøve i Hallingskarvet nasjonalpark.
                Vedlegg sak 16 - Klage fra Buskerud jæger og fiskerforening.
  Sak 17 - Eventuelt og meldinger til møte 20190618.
16. sept. Innkalling til styremøte.
  Sak 22 - Innsamling av planter i Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde.
  Sak 23 - Eventuelt og meldinger til møte 20190916.
1. nov.  Innkalling til styremøte.
  Sak 24 - Søknad om å gjennomføre øvelse i regi av Forsvaret.
                Vedlegg 1 - Søknad om dispensasjon fra Forskrift om Verneplan for Hallingskarvet.
                Vedlegg 2 - Spørsmål om Forsvarets operative virksomhet.
  Sak 25 - Eventuelt og meldinger til møte 20191101.
 9. des. Innkalling til styremøte. 
  Sak 27 - Søknad om dispensasjon til å bruke drone ved tilsyn av beitedyr i Raggsteindalen.
  Sak 28 - Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2020 - 2023.
                 Vedlegg - Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2020 - 2023.
  Sak 29 - Bestillngsmøte 2020.
                Vedlegg 1 - Skjema for innspill om ønsket SNO-ressurs 2020.
                Vedlegg 2 - Årsrapport til Hallingskarvet Nasjonalparktyre fra SNO 2019.
  Sak 30 - Driftsbudsjett for Hallingskarvet nasjonalparkstyre 2020.
  Sak 31 - Eventuelt og meldinger til møte 09.12.19.
   
(Publisert:21.03.2019 Sist endret:06.12.2019)