Styremedlemmer

Utsikt så langt som øyet kan se over Lengjedalen
Utsikt så langt som øyet kan se over Lengjedalen, Foto: Aurland Naturverkstad

 


Medlemmene i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikere. Sittende styre ble oppnevnt av Miljødirektoratet i brev datert 10. februar 2020. Oppnevningsperioden følger valgperioden for kommunestyret og fylkestinget.

 

Under er en oversikt over styremedlemmer med personlige varamedlemmer:

Rolle Fast medlem Varamedlem Representerer
Leder Erik Kaupang Hanne Haatuft  Hol kommune
Nestleder Ruth Solveig Birkeland  Erik Kaupang Viken fylkeskommune
Styremedlem Reidun Bøe Bjørgum Trygve Skjerdal Aurland kommune
Styremedlem Senea Sabanovic Gunnar Moland Vestland fylkeskommune
Styremedlem Jon Olav Heggseth Ingrid Sponheim Ulvik herad