Styremedlemmer

Utsikt så langt som øyet kan se over Lengjedalen
Utsikt så langt som øyet kan se over Lengjedalen, Foto: Aurland Naturverkstad


Medlemmene i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikere. Sittende styre ble oppnevnt av Miljødirektoratet i brev datert 29. februar 2016. Oppnevningsperioden følger valgperioden for kommunestyret og fylkestinget.

Under er en oversikt over styremedlemmer med personlige varamedlemmer:

Rolle Fast medlem Varanedlem Representerer
Leder Erik Kaupang Nina Dalen Hol kommune
Nestleder Anita Lærum Noralv Distad Aurland kommune
Styremedlem Sissel Hovland Stein Ramberg Buskerud fylkeskommune
Styremedlem Aleksander Øren Heen Senea Sabanovic Sogn og Fjordand fylkeskommune
Styremedlem Jon Olav Heggseth Ingrid Sponheim Ulvik herad
Styremedlem Mona Hellesnes Helge Nævdal Hordaland fylkeskommune