Vedtekter

Se nærmere på og kjenn lukten av Fjelltjæreblome
Se nærmere på og kjenn lukten av Fjelltjæreblome, Foto: Bjørn Furuseth


Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.

Vedtektene er fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i naturmangfoldloven § 62 annet ledd og tredje punktum, jf kongelig resolusjon av 4. juni 2010.

Vedtektene lister opp formålet, myndighet, geografisk avgrensning, sammensetning av styret og oppgavene til styret.

Vedtekter for Hallingksarvet nasjonalparkstyre