Tiltak og prosjekt

Sherpaarbeid ved Prestholtstien
Sherpaarbeid ved Prestholtstien , Foto: Petter Braaten

Hvert år gjennomfører verneområdeforvaltningen en rekke tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Hallingskarvet nasjonalparkstyre søker om midler fra sentrale styresmakter til ulike prosjekt. Vanligvis er det SNO lokalt og Fjellstyret som gjennomfører eller administrerer gjennomføringen av disse prosjektene. Lokale organisasjoner eller grunneiere er som regel sentrale i gjennomføringen av prosjektene.

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:06.01.2016)

Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2019-2022

SNO ute i felt

3. desember 2018 vedtok Hallingskarvet nasjonalparkstyre Tiltaksplan for Hallingskarvet nasjonalpark 2019-2022. Tiltaksplanen vil være et verktøy for å ha en målrettet forvaltning av tiltaksmidler. Tiltaksplanen vil være grunnlaget for tildeling av tiltaksmidler til lag, organsiasjoner og privat personer, og tiltak som gjennomføres i regi av Statens naturoppsyn og forvaltningen. ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:10.12.2018)

Gjennomførte tiltak

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:06.01.2016)

Pågående tiltak

Lordemarsjen går av stabelen under nasjonalparkdagene

Nasjonalparkdagene Hvert år er en uke i august dedikert nasjonalparkene i Hol kommune. Denne uka får folk bli bedre kjent med hvilke muligheter som finnes i hele kommunen, delta på fagdager, utstyrslære og konkurranser, for å nevne noe.  // Visit Geilo - nasjonalparkdagene

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:20.08.2012)