/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Fåbergstølen karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Indre Stryn Karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Kyr i Bøyadalen karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Særpreg breis karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Vårskitur mot toppene Karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Brehole karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Greplyng karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Framsidebilete karusell.jpg

Jostedalsbreen nasjonalpark

Den største isbreen på det europeiske fastlandet

Jostedalsbreen nasjonalpark har ei enorm spennvidde i naturtypar frå frodig lauvskog i låglandet til isbrear og høge fjell over 2000 meter over havet. Verneområdet har ei samanhengande lengde på vel 6 mil og omlag halvparten av nasjonalparken er dekt av is. Velkommen inn! 


Nyhende

Spørsmåla svirrer rundt dronene

Dronar kan ta flotte bilete frå lufta av folk på tur, interessante objekt og av landskap. Men  dronar skaper også mykje uro og irritasjon blant folk som er på tur for å oppleve naturens eigne lyder. Og korleis verker ein surrande drone på ein hekkande fugl?

(Publisert:21.06.2016 Sist endret:28.03.2017)

Nasjonalparkstyra på kompetansesamling

  Måndag 4. og 5. april var om lag 60 representantar frå i alt 11 nasjonalpark- og verneområdestyre samla i Sogndal. Her fekk både nye og dei meir erfarne styremedlemmer opplæring og fagleg påfyll.

(Publisert:15.04.2016 Sist endret:28.03.2017)

Leiar og nestleiar fekk fornya tillit

Styreleiar

I konstituerande styremøte den 14. mars 2016 fekk leiar Ivar Kvalen fornya tillit frå eit einstemmig nasjonalparkstyre. Sven Flo fekk også unison applaus og vart gjenvalt som nestleiar.

(Publisert:18.03.2016 Sist endret:28.03.2017)

Oppnemning av nytt nasjonalparkstyre

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre på synfaring opp mot Lundeskaret

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre har no blitt reoppnemnt av Miljødirektoratet, og har mynde til å forvalte Jostedalsbreen nasjonalpark for dei neste fire åra. Dei sju kommunane som har areal innanfor vernegrensa har oppnemnt representantar, og i styret sitt også fylkeskommunen representert.

(Publisert:23.02.2016 Sist endret:28.03.2017)

Studentar frå HiSF med nye augne på innfallsportane

Nasjonalparkstyret har hatt eit fleirårig samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane, der studentar skriv Bachelor-oppgåve i faget Lanskapsplanlegging med landskapsarkitektur, på oppdrag for nasjonalparken.

(Publisert:18.12.2015 Sist endret:28.03.2017)
Vis nyhetsarkiv