Kart

Her er lenkje til kart over Jostedalsbreen nasjonalpark. Forvaltningsknutepunktet ligg i feltstasjonen på Norsk Bremuseum. Både nasjonalparkforvaltar og Statens naturoppsyn har kontorplass på rådhuset i Luster.

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:09.12.2015)