Kontakt

Nasjonalparkforvaltaren har kontorplass i Luster rådhus i Gaupne. Foto: Liv Byrkjeland
Nasjonalparkforvaltaren har kontorplass i Luster rådhus i Gaupne. Foto: Liv Byrkjeland

Søknadar til Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre behandlar søknadar etter verneforskrifta for Jostedalsbreen nasjonalpark og naturmangfaldlova § 48 (dispensasjonsheimel).

(Publisert:18.10.2012 Sist endret:30.10.2019)

Sekretariat for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Sekretariatet for Jostedalsbreen hausten 2019; Tor Arne Hauge og Maria Knagenhjelm

Nasjonalparkforvaltarane utgjer sekretariatet for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre. Sekretariatet førebur saker for styret, og føl opp vedtak i etterkant av politisk handsaming. Sekretariatet lagar også planar og strategier for verneområdet og sørger for at tiltak blir gjennomført. Maria C. Knagenhjelm og Tor Arne Hauge er tilsett som nasjonalparkforvaltarar for Jostedalsbreen ...

(Publisert:03.10.2012 Sist endret:30.10.2019)

SNO Jostedalsbreen

Anne Rudsengen jobbar i Statens naturoppsyn, og dekkjer mellom anna Jostedalsbreen nasjonalpark.

Anne Rudsengen er Statens naturoppsyn sin representant i Jostedalsbreen nasjonalpark.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:30.10.2019)

Lenkjer

Lenkjer til relevante sider knytt til Jostedalsbreen nasjonalpark.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:17.09.2013)