SNO Jostedalsbreen

Anne Rudsengen jobbar i Statens naturoppsyn, og dekkjer mellom anna Jostedalsbreen nasjonalpark.
Anne Rudsengen jobbar i Statens naturoppsyn, og dekkjer mellom anna Jostedalsbreen nasjonalpark. , Foto: Maria Knagenhjelm

Anne Rudsengen er Statens naturoppsyn sin representant i Jostedalsbreen nasjonalpark.

SNO er tilsynsmynde og skal blant anna følgje med på at brukarar av verneområda overheld forskrift og forvaltningsvedtak. Blant anna er det vanleg å sette vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta.

Anne Rudsengen har e-post: anne.rudsengen@miljodir.no og tlf.: 95 96 38 88.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:30.10.2019)