Sekretariat for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Sekretariatet for Jostedalsbreen hausten 2019; Tor Arne Hauge og Maria Knagenhjelm
Sekretariatet for Jostedalsbreen hausten 2019; Tor Arne Hauge og Maria Knagenhjelm

Nasjonalparkforvaltarane utgjer sekretariatet for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre. Sekretariatet førebur saker for styret, og føl opp vedtak i etterkant av politisk handsaming. Sekretariatet lagar også planar og strategier for verneområdet og sørger for at tiltak blir gjennomført.

Maria C. Knagenhjelm og Tor Arne Hauge er tilsett som nasjonalparkforvaltarar for Jostedalsbreen.

Tor Arne Hauge har e-postadresse toaha@fylkesmannen.no, og kan kontaktast på tlf. 57643133 / 90192471

Maria Knagenhjelm har e-postadresse fmsfmck@fylkesmannen.no , og kan kontaktast på telefon 57643137/ 93664256.

(Publisert:03.10.2012 Sist endret:30.10.2019)