Søknadar til Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre behandlar søknadar etter verneforskrifta for Jostedalsbreen nasjonalpark og naturmangfaldlova § 48 (dispensasjonsheimel).

Søknadar skal sendast til:

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre, v/ Fylkesmannen i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger

eller på e-post til fmvlpost@fylkesmannen.no

 

(Publisert:18.10.2012 Sist endret:30.10.2019)