Protokoll arbeidsutvalsmøte


Protokoll for arbeidsutvalet for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre er den offisielle møteboka for utvalet. Utvalet kan handsame dispensasjonssøknader der det i framlegget til forvaltningsplan går fram at løyve kan/bør gjevast, samt forlenging av dispensasjon frå verneforskriftene, der same søkjar har fått løyve tidlegare.

Protokollen for arbeidsutvalet er også tilgjengeleg gjennom linken frå denne sida til Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Søknadar til styret som er handsama i arbeidsutvalet er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

Protokollane er sortert etter årstall og nummerert.

 2015

Protokoll arbeidsutvalsmøte 2015:

(Publisert:26.03.2015 Sist endret:05.06.2015)

2013

Protokoll arbeidsutvalsmøte 2013:

(Publisert:21.02.2013 Sist endret:26.03.2015)

2012

Protokoll arbeidsutvalsmøte 2012 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:26.03.2015)

2011

Arbeidsutvalsprotokollar for 2011

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:26.03.2015)