Protokoll styremøte

 

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak, og styret er vedtaksmynde.  

Protokollane er sortert etter årstall og nummerert.

 

 

 

 2020

Styremøteprotokollar for 2020

(Publisert:03.03.2017 Sist endret:22.06.2020)

2019

Styremøteprotokollar for 2019

(Publisert:03.03.2017 Sist endret:28.02.2020)

2018

Styremøteprotokollar for 2018

(Publisert:03.03.2017 Sist endret:28.02.2020)

2017

Styremøteprotokollar for 2017

(Publisert:03.03.2017 Sist endret:28.02.2020)

2016

Styremøteprotokollar for 2016

2015

Styremøteprotokollar for 2015

2014

Styremøteprotokollar for 2014

2013

Styremøteprotokollar for 2013

2012

Styremøteprotokollar for 2012

2011

Styremøteprotokollar for 2011