Sakspapir / saksframlegg


Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjer endeleg vedtak (sjå protokoll).

Sekretariatet førebur saker for nasjonalparkstyret. Desse saksframlegga skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovheimel og presentere vurderingane og framlegg til vedtak gjort av sekretariatet.

Søknadar til styret som er handsama i arbeidsutvalet er oppsummert i sakspapir, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

 

 2020

Sakspapir til styremøte i 2020

(Publisert:20.02.2017 Sist endret:22.06.2020)

2019

Sakspapir til styremøte i 2019

(Publisert:20.02.2017 Sist endret:05.03.2020)

2018

Sakspapir til styremøte i 2018

(Publisert:20.02.2017 Sist endret:05.03.2020)

2017

Sakspapir til styremøte i 2017

(Publisert:20.02.2017 Sist endret:05.03.2020)

2016

Sakspapir / saksframlegg for 2016

(Publisert:19.02.2015 Sist endret:05.03.2020)

2015

Sakspapir / saksframlegg for 2015

(Publisert:19.02.2015 Sist endret:05.03.2020)

2014

Sakspapir / saksframlegg for 2014

(Publisert:06.03.2013 Sist endret:05.03.2020)

2013

Sakspapir / saksframlegg for 2013

(Publisert:06.03.2013 Sist endret:05.03.2020)

2012

Sakspapir / saksframlegg for 2012

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:05.03.2020)

2011

Sakspapir / saksframlegg for 2011

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:05.03.2020)