Medlemmer i Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Frå venstre: Oddmund Klakegg, Ivar Kvalen, Einar Målsnes, Odd Atle Stegegjerdet (vara), Venke Kollbotn, Turid Vallestad (vara), Karen Marie Hjelmeseter, Sven Flo, Kari Synnøve Muri (vara), Marius Dalin, Eline Orheim og Maria Knagenhjelm (sekretær).


Medlemmane i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikarar. Mange av styremedlemma er ordførarar, nokon sit i formannskapet. Alle skal være folkevalt og sitte i kommunestyret/fylkestinget.

Under er ei oversikt over styremedlemmane.

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 2016-2019:

Styret konstituerte seg den 14. mars 2016, og valgte då både leiar og nestleiar.

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer
styreleiar Ivar Kvalen Marit Aakre Tennø Luster kommune
nestleiar Sven Flo Kari Synnøve Muri Stryn kommune
styremedlem Einar Målsnes Hanna Menes Balestrand kommune
styremedlem Marius Dalin Turid Vallestad Førde kommune
styremedlem Venke Kollbotn Vidar Sandal Gloppen kommune
styremedlem Oddmund Klakegg Ragnhild Sæle Jølster kommune
styremedlem Jarle Aarvoll* Vibeke Johnsen* Sogndal kommune
styremedlem Karen Marie Hjelmeseter Odd Atle Stegegjerdet Sogn og Fjordane fylkeskommune

 

Styret var oppnemnt av Miljødirektoratet i brev datert den 16. februar 2016. 

 *I brev datert den 14.12.2016 vart Jarle Aarvoll fast representant og Vibeke Johnsen vararepresentant ettter at Sogndal sitt opphavlege styremedlem, Eline Orheim, måtte be om fritak frå vervet grunna ny arbeidssituasjon. Her er nyoppnemninga.

Førre styreperiode, frå 2012 til 2016, var nasjonalparkstyret satt saman slik:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer
leiar Ivar Kvalen Marit Aakre Tennø Luster kommune
nestleiar Sven Flo Marie Johanne Folven Stryn kommune
styremedlem Einar Målsnes Kari Bolstad Balestrand kommune
styremedlem Olve Grotle Turid Vallestad Førde kommune
styremedlem Gunnvor A. Sunde Ola Tarjei Kroken Gloppen kommune
styremedlem Oddmund Klakegg Ragnhild Sæle Jølster kommune
styremedlem Eline Orheim Jarle Aarvoll Sogndal kommune
styremedlem Karen Marie Hjelmeseter Nils P. Støyva Sogn og Fjordane fylkeskommune

 

Dette styret vart oppnemnd av Miljøverndepartementet 21. februar 2012.

 


(Publisert:29.11.2011 Sist endret:25.09.2017)