Medlemmer i Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Frå venstre: Ivar Kvalen, Kari Synnøve Muri, Oddmund Klakegg, Tor Arne Hauge (sekretær), Vibeke Johnsen, Helge Stormoen og Mariel Eikeset Koren
Frå venstre: Ivar Kvalen, Kari Synnøve Muri, Oddmund Klakegg, Tor Arne Hauge (sekretær), Vibeke Johnsen, Helge Stormoen og Mariel Eikeset Koren

Medlemmane i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikarar. Mange av styremedlemmane er ordførarar, nokre sit i formannskapet. Alle skal vere folkevalde og sitje i kommunestyret/fylkestinget.

Under er ei oversikt over styremedlemmane.

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 2020-2023:

Styret konstituerte seg den 24. februar 2020, og valde då både leiar og nestleiar.

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer
styreleiar Ivar Kvalen Marit Aakre Tennø Luster kommune
nestleiar Kari Synnøve Muri Sven Flo Stryn kommune
styremedlem Vibeke Johnsen Arnstein Menes Sogndal kommune
styremedlem Oddmund Klakegg Anne Lilleaasen Sunnfjord kommune
styremedlem Mariel Eikeset Koren Vidar Sandal Gloppen kommune
styremedlem Helge Stormoen Sonja Øvre-Flo Vestland fylkeskommune

Styret var oppnemnt av Miljødirektoratet i brev datert den 09.01.2020.

 

I førre styreperiode frå 2016 til 2020, var nasjonalparkstyret sett saman slik:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer
styreleiar Ivar Kvalen Marit Aakre Tennø Luster kommune
nestleiar Sven Flo Kari Synnøve Muri Stryn kommune
styremedlem Einar Målsnes Hanna Menes Balestrand kommune
styremedlem Marius Dalin Turid Vallestad Førde kommune
styremedlem Venke Kollbotn Vidar Sandal Gloppen kommune
styremedlem Oddmund Klakegg Ragnhild Sæle Jølster kommune
styremedlem Jarle Aarvoll* Vibeke Johnsen* Sogndal kommune
styremedlem Karen Marie Hjelmeseter Odd Atle Stegegjerdet Sogn og Fjordane fylkeskommune


Styret var oppnemnt av Miljødirektoratet i brev datert den 16. februar 2016. 

 

I styreperioden frå 2012 til 2016, var nasjonalparkstyret satt saman slik:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer
leiar Ivar Kvalen Marit Aakre Tennø Luster kommune
nestleiar Sven Flo Marie Johanne Folven Stryn kommune
styremedlem Einar Målsnes Kari Bolstad Balestrand kommune
styremedlem Olve Grotle Turid Vallestad Førde kommune
styremedlem Gunnvor A. Sunde Ola Tarjei Kroken Gloppen kommune
styremedlem Oddmund Klakegg Ragnhild Sæle Jølster kommune
styremedlem Eline Orheim Jarle Aarvoll Sogndal kommune
styremedlem Karen Marie Hjelmeseter Nils P. Støyva Sogn og Fjordane fylkeskommune


Dette styret vart oppnemnd av Miljøverndepartementet 21. februar 2012.

 

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:22.06.2020)