Ledig fast jobb som nasjonalparkforvaltar

Utsyn mot Brenndalen
Utsyn mot Brenndalen, Foto: Maria Knagenhjelm

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har ledig fast jobb i sekretariatet for Jostedalsbreen nasjonalpark. Kontorstaden er i Gaupne. Arbeidet inneber breitt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheiter, politikarar, grunneigarar, reiselivsverksemder og organisasjonar. Frist for å søkje er 2. desember!

Sjå her for fullstendig stillingsutlysing:

https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/160511/nasjonalparkforvaltar-for-jostedalsbreen-nasjonalpark

Vær obs på den korte søknadsfristen. Ta kontakt om du lurar på noko!

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har også ledig fast stilling som forvaltar i Nærøyfjorden landskapsvernområde, med kontorplass i Aurland. Søknadsfristen er den same. SJå meir her: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/160520/verneomraadeforvaltar-for-naeroeyfjorden-landskapsvernomraade

Stillingane for Jostedalsbreen og Nærøyfjorden inneber mykje av dei same arbeidsoppgåvene.

(Publisert:23.04.2018 Sist endret:05.06.2019)