Rapportar og informasjonsmateriell


Her finn du rapportar og informasjonsmateriell som gjeld Jostedalsbreen nasjonalpark.

 Tema  Namn rapport Forfattar År  Merknad
Årsrapport SNO sin årsrapport 2019 til Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Statens naturoppsyn v/Anne Rudsengen 2019  
Oppdragsrapport Bestandstaksering av hekkende fugler i 3 fjelldalen i Jostedalsbreen nasjonalpark; Erdalen, Bødalen, Sunndalen, Stryn NNI v/ Arnold Håpnes 2019 NNI-Rapport 540
Mogelegheitsstudium Forprosjekt - Infrastruktur ved Bøyabreen - Bøyabreen AS
Karianne D. Bøyum og Ingvild Mundal 2019 Send e-post til jostedalsbreen@fylkesmannen.no for å få rapporten tilsendt.
Oppdragsrapport Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. NINA: Vistad, O. I., Evju, M., Eide, N. E. og Rød-Eriksen, L. 2018 2019 Kattanakken, Oldeskaret og Sunndalen
Årsrapport Rapport 2018 frå SNO Jostedalsbreen til nasjonalparkstyret SNO v/ Anne Rudsengen 2018  
Oppdragsrapport Rapport om oppgradering av stien til Kattanakken Utmarksressurs as 2018  
Innfallsport, studentoppgåve Tjugen - en innfallsport til Jostedalsbreen nasjonalpark Tarjei Byrkjeland Aasen 2018 Høgskulen på Vestlandet
Oppdragsrapport Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017 Norsk institutt for naturforskning: Vistad, Selvaag og Wold 2018  
Oppdragsrapport Vurdering av kor sårbare utvalte lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Norsk institutt for naturforskning: Evju, Eide, Vistad og Rød-Eriksen  2018 Austerdalen, Langedalen og Krundalen - Tuftebreen
Oppdragsrapport Basiskartlegging i Jostedalsbreen nasjonalpark, sluttrapport Ecofact: Engen, Idsø, Bruvoll, Stølen 2018 Austerdalen, Langedalen, Sunndalen
Oppdragsrapport Heldekkende NIN-kartlegging av Fåbergstølsgrandane i Jostedalen Norsk institutt for naturforskning: Jokerud og Topper 2018  
Årsrapport Jostedalsbreen nasjonalpark 2017 - årsrapport SNO Statens naturoppsyn v/ Anne Rudsengen 2017  
Innfallsport, studentoppgåve Haugabreen - en innfallsport til Jostedalsbreen nasjonalpark Ove Hatlestad Solås
Tord Bjørnevik
Herman Taugland Kollerud
2016 Høgskulen i Sogn og Fjordane
Oppdragsrapport Restaurering av drifteveg mot Storesætra i Erdalen Utmarksressurs as v/ Ole Runar Aabrekk 2016  
Oppdragsrapport Restaurering av drifteveg mot Sunndalssætra i Sunndalen Utmarksressurs as v/ Ole Runar Aabrekk 2016  
Årsrapport Jostedalsbreen nasjonalpark - årsrapport 2016 frå SNO Statens naturoppsyn v/ Anne Rudsengen 2016  
 Sluttrapport Restaurering av stien til Oldeskaret Utmarksressurs as v/ Ole Runar Aabrekk 2015  
 Sluttrapport Restaurering av stien til Lundeskaret Utmarksressurs as v/ Ole Runar Aabrekk 2015  
 Årsrapport Jostedalsbreen nasjonalpark - Årsrapport 2015 frå SNO Anne Rudsengen, SNO 2015  
 Årsrapport Jostedalsbreen nasjonalpark - Årsrapport 2014 frå SNO Anne Rudsengen, SNO  2014  
 Kunnskapskartlegging Kartlegging av kulturminne og landbruks- og turismerelatert næring inne i, og i randsona av Jostedalsbreen nasjonalpark Steinar Lund, Utmarksressurs  2014 Vedlegg til rapporten
Innfallsport, studentoppgåve Tungestølen. En innfallsport til Jostedalsbreen nasjonalpark  Anne Margrethe Tibballs, HISF  2014  
Innfallsport, studentoppgåve Planforslag for innfallsport til Jostedalsbreen nasjonalpark ved Bøyabreen Kristian Tiller Torsvik & Stian Aase, HISF  2014  
Innfallsport, studentoppgåve Briksdalen. En innfallsport til Jostedalsbreen nasjonalpark Marit Svaland & Marte Bjørnstad Andressen, HISF  2014  
 Informasjonsbrosjyre Brosjyre om Jostedalsbreen nasjonalpark Miljødirektoratet  2014  
 nnfallsport, studentoppgåve Planforslag for Krundalens innfallsport til Jostedalsbreen nasjonalpark Fredrik Johannessen, HiSF 2013  
Innfallsport, studentoppgåve Planforslag for innfallsportane Kjenndalen og Bødalen Lene Merete Rabben, Tonje Indgul Hilmarsen, Thea Ulrikke Ryen Haakonsen, HiSF 2013  
 Årsrapport Jostedalsbreen nasjonalpark - Årsrapport 2013 frå SNO Anne Rudsengen, SNO  2013  
 Stiutbetring Restaurering av fem gamle ferdslevegar i Jostedalsbreen nasjonalpark Ole Runar Aabrekk, Utmarksressurs  2012