Verneforskrift


Verneforskrifta fortel oss kva som er føremålet med å verne dette store naturområdet. Kva kan ein gjere og ikkje gjere i Jostedalsbreen nasjonalpark? Forskrifta gjev oss dei ytre rammene, men det er forvaltningsplanen som går meir i dybda på dei enkelte tema.

Lenkje til forskrifta finn du under her.

Miljødirektoratet justerte grensene for nasjonalparken ved Trollavatnet i Jølster i 2017 og oppdaterte verneforskrifta med disse endringane. Sjå brevet her.