Planlagde tiltak (tiltaksplanar)


Alle planlagde tiltak i nasjonalparken skal være forankra i forvaltnings- eller skjøtselsplanar. Dersom dei nemnte overordna planane er under revisjon, skal planlagde tiltak være forankra i "andre styrande dokument" jf. budsjetteksten i statsbudsjettet.

Nasjonalparkstyret vedtar såleis ein tiltaksplan som gjeld for fire år av gangen. Det er likevel høve til å revidere den årleg, noko Jostedalsbreen nasjonalparkstyre har lagt opp til.

Her er tiltaksplanen som nasjonalparkstyret reviderte den 23. november 2015, og som gjeld alle tiltak som styret ønskjer å få gjennomført i 2016.

Tiltaksplanen vedteken for tiltak i 2015.

Tiltaksplanen vedteken for tiltak i 2014.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.12.2015)