Gjende frå Besseggen Foto: Thor Østbye - SNOSmørstabbtindane Foto: Magnus SnøtunBarnas Naturoppsyn i Ringsdalen. Verdas flottaste klasserom? Foto: Magnus SnøtunVettisfossen - 275 meter fritt fall frå fjellet og ned i gjelet. Foto: Thor ØstbyeNyrestaurert steinbu ved Leirvassbu med utsyn mot Kyrkja Foto: Magnus SnøtunVillreinflokken på Berdalsfjellet. Foto: Magnus Snøtun

Jotunheimen og Utladalen

 - Jotnar på Noreg sitt tak og øksehogget i vest


«Jøtunheimen» døypte Aasmund Olavsson Vinje fjella her i 1862, inspirert av det ville landskapet og norrøn mytologi. Jotnane – trolla – har heimen sin her. Jøtunheimen vart seinare til Jotunheimen, det namnet vi brukar i dag på dette mektige området med dei høgaste fjella i Nord-Europa.

Biletgalleri


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her 


Nyhende

Årsrapport 2019 - Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Nasjonalparkstyret på synfaring til Vettisfossen 21.06.19

Nasjonalparkstyret for 2016-2019 fortener ein stor takk for gode diskusjonar og konstruktive møte i styreperioden som snart er over! Sitjande styre fungerer inntil nytt styre er oppnemnd.  I samband med styremøtet 21. juni vart det gjennomført synfaring i Utladalen LVO, opp til den gamle utsiktsplattforma mot Vettisfossen. Utsiktspunktet er prega av forfall, og ny tilrettelegging her er ...

(Publisert:23.01.2020)

Norsk Stålkonstruksjonpris 2019 til brua over Fantesteinvatnet

Brua over Fantesteinvatnet

Brua over Fantesteinvatnet vart tildelt Norsk Stålkonstruksjonspris 2019. «Juryen har valgt å premiere en bro som gjør svært mye ut av svært lite. Brua er del av en velplanlagt vandring i spektakulære omgivelser, og som i sin utforming velger å «gjøre alle inngrep så usynlige som mulig, for å rette fokus mot naturen…».

(Publisert:04.11.2019 Sist endret:23.01.2020)

Ny medarbeidar i Jotunheimen

Johannes P. Skahjem ny kollega for Kari Sveen

Omsider fekk vi inn ein vikar for Eldrid Nedrelo! Etter at Magnus Snøtun slutta i oktober i 2018 har forvaltarstillinga på vestsida stått i vakanse. 14. oktober 2019 begynte Johannes P. Skahjem i vikariat som nasjonalparkforvaltar for Jotunheimen hos Fylkesmannen i Vestland.

(Publisert:24.10.2019 Sist endret:23.01.2020)

Skjøtsel av slåttemark i Gjendebu

Slått og raking på seterkvea

SNO og nasjonalparkforvaltninga samarnbeider med Storådalen Beitelag om skjøtsel av den gamle seterkvea i Gjendebu. Krattrydding, bruk av beitedyr og slåttehelg annakvart år er med og held kulturlandskapet i hevd.

(Publisert:05.09.2019 Sist endret:23.01.2020)

Brukarundersøking i Jotunheimen 2019-2020

Sjølregistreringskasse ved Besseggenstigen

I sommar vil gjestene til Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde finne sjølvregistreringskasser for brukarundersøking ved dei mest brukte innfallsportane. I tillegg vil det bli lagt ut registreringskort på parkerte bilar ved Juvvasshytta og på Reinsvangen nokre utvalde dagar gjennom sesongen, for å få ekstra opplysningar om dei to mest brukte turmåla i nasjonalparken; ...

(Publisert:03.07.2019 Sist endret:23.01.2020)

Offentleg høyring - Mikrokraftverk ved Skogadalsbøen

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har motteke søknad om løyve til bygging av Skogadalsbøen mikrokraftverk i Luster kommune.

(Publisert:16.05.2019 Sist endret:23.01.2020)
Vis nyhetsarkiv