Gjende frå Besseggen Foto: Thor Østbye - SNOSmørstabbtindane Foto: Magnus SnøtunBarnas Naturoppsyn i Ringsdalen. Verdas flottaste klasserom? Foto: Magnus SnøtunVettisfossen - 275 meter fritt fall frå fjellet og ned i gjelet. Foto: Thor ØstbyeNyrestaurert steinbu ved Leirvassbu med utsyn mot Kyrkja Foto: Magnus SnøtunVillreinflokken på Berdalsfjellet. Foto: Magnus Snøtun

Jotunheimen og Utladalen

 - Jotnar på Noreg sitt tak og øksehogget i vest


«Jøtunheimen» døypte Aasmund Olavsson Vinje fjella her i 1862, inspirert av det ville landskapet og norrøn mytologi. Jotnane – trolla – har heimen sin her. Jøtunheimen vart seinare til Jotunheimen, det namnet vi brukar i dag på dette mektige området med dei høgaste fjella i Nord-Europa.

Biletgalleri


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her 


Nyhende

Rapport brukarundersøkingar Jotunheimen 1992-2019

Sjølvregistreringskasse brukarundersøking - Veodalen

I 2019 gjennomførte vi brukarundersøking ved dei mest brukte innfallsportane til Jotunheimen og Utladalen. Dette er fjerde brukarundersøkinga for Jotunheimen, og i den nye rapporten Jotunheimen 1992-2019 kan vi sjå utviklinga over ein periode på nesten 20 år. Forfattar er Marit Vorkinn, som også har hatt ansvar for dei tidlegare brukarrapportane for Jotunheimen.

(Publisert:10.07.2020)

Stirestaurering Jotunheimen nasjonalpark 2020 - anbod

Eksempel på arbeid som tidlegare er utført på Besseggenstien.

Fylkesmannen i Innlandet v/ Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen ber om pristilbod på stirestaurering i Jotunheimen nasjonalpark for sommaren 2020. Leverandøren må ha spesialkompetanse på stirestaurering ved bruk av stadeigen stein. For fullstendig utlysing, sjå Konkurransegrunnlag som kan lastast ned som pdf. NB! Eventuelle restriksjonar på reiser og opphald som følger av ...

(Publisert:17.04.2020 Sist endret:10.07.2020)

Ferdselsteljing i Utladalen

Ferdselsteljar i Utladalen er på plass.

Ferdselsteljing er nyttig i forvaltninga, og SNO har ansvar for den praktiske gjennomføringa. Teljar ved innfarten til Utladalen er allereie på plass. Når sommaren kjem, vil vi også plassere ut teljarar på prioriterte plassar i fjellet.

(Publisert:17.04.2020 Sist endret:10.07.2020)

Besseggen - rapport om brukarundersøking

Det mest populære i Jotunheimen nasjonalpark; Gjendebåten og Besseggen

I 2019 vart det gjennomført brukarundersøking ved dei mest brukte innfallsportane til Jotunheimen og Utladalen. For Besseggen er det gjort utfyllande registrering, som grunnlag for vurdering av å søkje status som Nasjonal Turiststi. Rapport om Besseggen er nå ferdig.

(Publisert:27.03.2020 Sist endret:10.07.2020)

Leif Solemsli ny leiar i nasjonalparkstyret

Leif Solemsli - ny leiar av Nasjonalparkstyret

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen hadde konstituerande styremøte 18.mars. Leif Solemsli frå Vang vart vald som ny leiar i nasjonalparkstyret. Marit Sletten frå Lom vart vald til nestleiar. 

(Publisert:19.03.2020 Sist endret:10.07.2020)

Oppnemning av nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 2020-2023

Frå Galdhøpiggen mot søraust

Miljødirektoratet har i brev datert 03.03.2020 oppnemnt det nye nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Styret vil bli konstituert i møte 18. mars 2020. Brevet frå Miljødirektoratet kan du lesa her. Oversikt over medlemmer og varamedlemmer er finn du her.

(Publisert:05.03.2020 Sist endret:10.07.2020)
Vis nyhetsarkiv