Gjende frå Besseggen Foto: Thor Østbye - SNOSmørstabbtindane Foto: Magnus SnøtunBarnas Naturoppsyn i Ringsdalen. Verdas flottaste klasserom? Foto: Magnus SnøtunVettisfossen - 275 meter fritt fall frå fjellet og ned i gjelet. Foto: Thor ØstbyeNyrestaurert steinbu ved Leirvassbu med utsyn mot Kyrkja Foto: Magnus SnøtunVillreinflokken på Berdalsfjellet. Foto: Magnus Snøtun

Jotunheimen og Utladalen

 - Jotnar på Noreg sitt tak og øksehogget i vest


«Jøtunheimen» døypte Aasmund Olavsson Vinje fjella her i 1862, inspirert av det ville landskapet og norrøn mytologi. Jotnane – trolla – har heimen sin her. Jøtunheimen vart seinare til Jotunheimen, det namnet vi brukar i dag på dette mektige området med dei høgaste fjella i Nord-Europa.

Biletgalleri


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her 


Nyhende

Villrein og påskeutfart

Villrein i Hurrungane

Påska er i gang og mange er på fjelltur om dagen. Tidlegare i vinter vart det sendt ut varsel til turgåarar om å finne alternative stadar å reise på tur enn Hurrungane. Det skuldast den spesielle vinteren me har hatt i vinter med mildver heil opp på fjellet. Toppturfolket har vist stor forståing for dette varselet og halde seg vekke frå villreinområda nå i vinter. Takk til alle.  Nå har ...

(Publisert:11.04.2017)

På pudderjakt? – vis omsyn til villreinen

Villreinen i Hurrungane

Me har ein spesiell vinter i år med mildver langt inn i seinvinteren. Den luftige pudderen har pakka seg saman og har gjeve utfordringar både for skifolket på pudderjakt og villreinen på matjakt. Difor kjem vi med ei oppmoding: Ta særleg omsyn til villreinen - finne alternative toppturar til Hurrungane.

(Publisert:01.02.2017 Sist endret:11.04.2017)

Ny Outtt-Jotunheimen tilgjengeleg på nett

Nye nettløysinga for Outtt-Jotunheimen

    Outtt.com har laga ein ny versjon av nettløysinga for Jotunheimen og Utladalen. Her er mange opplevingar flott presentert med skildring, bilete og kart.  Lenke til sida: outtt.com/Jotunheimen

(Publisert:27.01.2017 Sist endret:11.04.2017)

Fagleg rådgjevande utval samla på Eidsbugarden

Fagleg rådgjevande utval

Fagleg rådgjevande utval hadde sitt årlege møte på Eidsbugarden 22.-23. august. Møtet starta med orientering om området ved medlemmene frå Vang, Jon Lerhol og Lars Skrinsrud. Leif Solemsli frå Vang representerte Nasjonalparkstyret under samlinga.

(Publisert:02.09.2016 Sist endret:11.04.2017)

Turapp har blitt Outtt

Det mest populære i Jotunheimen nasjonalpark; Gjendebåten og Besseggen

  I 2015 lanserte Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen turplanleggingsverktøyet Turapp Jotunheimen på heimesida. Dette skulle både vere eit tilbod til besøkande å finne fram og for bedriftene til å presentere sine nærtilbod. Frå 2016 er dette blitt eit fellesprosjekt med under navnet Outtt (med 3 t-er). 

(Publisert:11.07.2016 Sist endret:11.04.2017)

Droneflyging er forbode i Jotunheimen og Utladalen

Ulovleg droneflyging over Galdhøpiggen

Denne veka har ei sak om ulovleg flyging med drone blitt omtala av media i Gudbrandsdalen. Dette er ei ny problemstilling og regelverket er nok ikkje kjent for alle. Nasjonalparkstyret ønskjer ikkje å politianmelde dette konkrete forholdet, men i staden nytte høve til å informere om regelverket og vurderingane til nasjonalparkstyret. 

(Publisert:10.06.2016 Sist endret:11.04.2017)
Vis nyhetsarkiv