Kontakt

Sognefjellshytta i solnedgang.
Sognefjellshytta i solnedgang., Foto: Magnus Snøtun

Offisielle kontaktar og søknadar til styret skal sendast til:

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen
Fylkesmannen i Innlandet
Postboks 987
2604 Lillehammer
mail: fminpost@fylkesmannen.no

Kontakar og søknadar som skriftleg vert stila til denne adressa, vert automatisk arkivert og søkbar i den offentlege elektroniske postjournalen (OEP). Desse vert også automatisk sendt til nasjonalparkforvaltarane som førebur sakene for nasjonalparkstyret. Vedtak vert tilgjengleg gjennom Miljøvedtaksregisteret. Ved andre typar kontaktar eller spørsmål, kan nasjonalparkforvaltar kontaktast direkte.

SNO er tilsynsmyndigheit og skal blant anna følgje med på at brukarar av verneområda overheld forskrift og forvaltningsvedtak. Blant anna er det vanleg å sette vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta.

Nasjonalparkforvaltar Nasjonalparkforvaltar Naturoppsyn SNO
Kari Sveen
Norsk Fjellmuseum
Postboks 5, 2688
mob: 948 80 564
mail: fmopksv@fylkesmannen.no
Eldrid Nedrelo 
Rådhusvegen 1,
6868 Gaupne
mob: 90 72 44 90
mail: fmsfene@fylkesmannen.no
Rigmor Solem
2975 Vang i Valdres
mob: 959 65 158
mail: rigmor.solem@miljodir.no

 

Fakturaadresse til Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen:

Vi skal som hovudsak ha elektronisk faktura (EHF), der vårt org.nr. er vår fakturaadresse.
Elektronisk faktura til Fylkesmannen i Innlandet:
974 761 645 - Ref. 3860KSV

Dersom dette ikkje er mogleg:
Fylkesmannen i Innlandet - Ref. 3860KSV
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:08.05.2020)