Nasjonalparkstyret

Avdalen i marssol
Avdalen i marssol, Foto: Rigmor Solem - SNO

 

Nasjonalparkstyre for Jotunheimen og Utladalen er oppnemnd av Miljøverndepartementet som forvaltningsmynde for verneforskrifta for:

  -  Jotunheimen nasjonalpark
  -  Utladalen landskapsvernområde

Dokument som vert sendt inn til eller ut frå nasjonalparkstyret vert arkivert hjå Fylkesmannen i Innlandet. Derfor er postadressa til nasjonalparkstyret den same som til Fylkesmannen i Innlandet. Dette kvalitetssikrar arkivfunksjonen og gjer alle offentlege dokument knytt til nasjonalparkstyret tilgjengelege gjennom Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Under er ein link til dokument som er knytt til Jotunheimen nasjonalparkstyre siste månaden på OEP. Klikk på "endre søkekriterie" for å utvide eller innskrenke søket i tid.