Administrativt kontaktutval

I stillingsinstruks for nasjonalpark/verneområdeforvalter blir det understreka at "forvalteren bør holde seg godt orientert om lokale og regionale planprosesser/prosjekt som kan ha betydning/relevans for forvaltningen av verneområdet og dets tilstøtende areal."

I instruksen heiter det vidare: "Forvalteren skal sikre at det oppnås god kontakt med og kunnskap om lokalmiljøet. Forvalteren må derfor sørge for å ha god kontakt med de berørte kommunene og fylkeskommunen. Der det opprettes administrativt fag-/kontaktutvalg for å formalisere forvalterens administrative kontakt mot kommunene og fylkeskommunen, skal forvalteren være sekretær for utvalget."

Kvar av dei 5 kommunane og 2 fylkeskommunane med areal innan verneområda har oppnemnt sine representantar til administrativt kontaktutval.

Jotunheimen og Utladalen - Administrativt kontaktutvalg

Kommune

Representant

Vara

Årdal

Teknisk sjef Jan Roy Dalheim
Jan.Roy.Dalheim@ardal.kommune.no

Plan og Utvikling 
Stine Mari Måren Elverhøi

Vågå

Plan- og miljøvernrådgjevar Ingunn Moen Helland 
(ingunn.moen.helland@vaga.kommune.no)

Plan- og miljøvernrådgjevar Laila I. Nersveen
laila.nersveen@vaga.kommune.no

Lom

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar sander.saelthun@lom.kommune.no

Arealplanleggjar

Luster

Landbrukssjef Steinulf Skjerdal Steinulf.Skjerdal@luster.kommune.no
57685583 / 97646240

Rådmann
Jarle Skartun

Vang

Arne Straum - Landbruksrådgjevar
arne.straum@vang.kommune.no 61369476

Teknisk sjef Terje Hålien terje.haalien@vang.kommune.no

Oppland fylkeskommune

Jon Halvor Midtmageli
Rådgiver Team plan og miljø Regionalenheten Jon.Halvor.Midtmageli@oppland.org 958 20 228

-

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lars Grøteide 
Lars.Groteide@sfj.no

-

Norsk Fjellmuseum

Informasjonsmedarbeidar Anne Silje Berg
anne.silje.berg@fjell.museum.no

-

(Publisert:30.04.2013 Sist endret:15.02.2018)