Sakspapir

Gravdalen i Hurrungane.
Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll)

Sekretariatet førebur saker for nasjonalparkstyret. Desse saksframlegga skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovhemel og presentere vurderingane og framlegg til vedtak gjort av sekretariatet.

Søknadar til styret som er handsama i arbeidsutvalet er oppsummert i sakspapir, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

 

 



2019

Sakspapir / saksframlegg for 2019

(Publisert:28.02.2019 Sist endret:24.04.2019)

2018

Sakspapir / saksframlegg for 2018

2017

Sakspapir / saksframlegg for 2017

2016

Sakspapir / saksframlegg for 2016

2015

Sakspapir / saksframlegg for 2015

2014

Sakspapir / saksframlegg for 2014

2013

Sakspapir / saksframlegg for 2013

2012

Sakspapir / saksframlegg for 2012

2011

Sakspapir / saksframlegg for 2011