Dugnad for eventyrtrea i Utladalen

Skjøtsel av gamalt styvingstre i Utladalen.
Skjøtsel av gamalt styvingstre i Utladalen., Foto: Rigmor Solem - SNO

Veke 6 var det dugnad for å ta vare på eventyrtrea, såkalla styvingstre, i Utladalen. Styvingstrea er flotte å sjå på, dei vitnar om lang kulturhistore, og kan huse både trua og sårbare artar av sopp, lav, insekt og fugl.

Statens naturoppsyn og Utladalen Naturhus jobba med styvingstrea i Avdalen og Hedlerli sist veke. Det vart også laga "nystyva" almetre i bakken ned mot Høljafossen og i lauvenga mellom Hagaberg og Avdalen. Slik tek ein vare på, og skapar nye viktige levestader for ulike artar, samstundes som ein opnar opp landskapet og tek vare på ein viktig del av kulturhistoria vår.

Styva alm i Utladalen landskapsvernområde. Foto: Rigmor Solem - SNO

Nystyva almetre ved Høljafossen. Foto: Rigmor Solem - SNONystyva almetre ved Høljafossen.
Foto: Rigmor Solem - SNO 

 

 

 

 

Styva alm i Utladalen landskapsvernområde.
Foto Rigmor Solem - SNO
 


Du kan lese meir om skjøtsel av kulturmarka i Utladalen her: http://www.nasjonalparkstyre.no/Jotunheimen/Nyhende/Kulturmarkskjotsel-i-Utladalen/

(Publisert:17.02.2021)