Endring i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen for perioden 2018 - 2019

Mogop
Mogop, Foto: Kari Sveen

Kjersti Bjørnstad Fremstad erstattar Aud Hove som fast representant i nasjonalparkstyret for Oppland fylkeskommune frå 2018. Dette etter oppmoding frå fylkeskommunen, etter at Aud Hove gjekk inn i vervet som fylkesvaraordførar.

Vi takkar Aud Hove for innsatsen, og ønskjer Kjersti Bjørnstad Fremstad velkomen inn i styret!

Fremstad er oppnemnd ved brev av 04-12-17 frå Miljødirektoratet.

(Publisert:03.01.2018 Sist endret:24.04.2019)