Stirestaurering Jotunheimen nasjonalpark 2020 - anbod

Eksempel på arbeid som tidlegare er utført på Besseggenstien.
Eksempel på arbeid som tidlegare er utført på Besseggenstien.

Fylkesmannen i Innlandet v/ Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen ber om pristilbod på stirestaurering i Jotunheimen nasjonalpark for sommaren 2020. Leverandøren må ha spesialkompetanse på stirestaurering ved bruk av stadeigen stein. For fullstendig utlysing, sjå Konkurransegrunnlag som kan lastast ned som pdf.

NB! Eventuelle restriksjonar på reiser og opphald som følger av koronasituasjonen, kan medføre behov for tilpasninger av oppdraget.

 

Stitiltak ved Sjugurdtinden 

Oppdraget er annonsert med følgjande tekst i lokalavisene Sogn Avis, GD og Fjuken


Stirestaurering i Jotunheimen nasjonalpark

Fylkesmannen i Innlandet / Nasjonalparkstyret ber om pristilbod på stirestaurering i Jotunheimen nasjonalpark for sommaren 2020. Leverandøren må ha god kompetanse på stirestaurering ved bruk av stadeigen stein. For fullstendig utlysing, sjå http://www.nasjonalparkstyre.no/Jotunheimen/. Frist: 15. mai 2020.


Spørsmål om oppdraget kan rettast til:

- praktiske detaljer ved oppdraget til:
SNO v/ Rigmor Solem, tlf.: 959 65158,  mail: rigmor.solem@miljodir.no

- andre spørsmål (økonomi, formelle krav, gjenomføring), til: Kari Sveen, tlf.: 948 80564,  mail: fmopksv@fylkesmannen.no


Foto til venstre:
Døme på restaurering av erosjonsutsatt strekning

 

NB! Med atterhald om gjennomføring i høve til rammer som følgjer av til kvar tid gjeldande restriksjonar knytt til koronasituasjonen

(Publisert:17.04.2020 Sist endret:10.07.2020)