Stirestaurering i Jotunheimen nasjonalpark - anbod


Fylkesmannen i Oppland ber om pristilbod på stirestaurering i Jotunheimen nasjonalpark for sommaren 2017. Leverandøren må ha spesialkompetanse på stirestaurering ved bruk av stadeigen stein. For fullstendig utlysing, sjå (lenke til pdf-en i vedlegget).

Frist: 9. juni.2017.

(Publisert:22.05.2017 Sist endret:06.12.2018)