Brosjyre og årsmelding

Skagastølsryggen og Dyrhaugsryggen i januarsol.
Skagastølsryggen og Dyrhaugsryggen i januarsol., Foto: Magnus Snøtun

 

I tillegg til ei brosjyre som er utarbeida for verneområdet, vert det årleg utarbeida rapportar som både viser status for verneområdet og tiltak som er gjennomført.

Brosjyren for Jotunheimen nasjonalpark er utarbeida av Direktoratet for naturforvaltning etter ein felles mal for alle nasjonalparkar. Denne brosjyra er trykt opp i mange eksemplar og vert gjort tilgjengeleg der det er naturleg at slik informasjon er tilgjengeleg.

Ulike institusjonar/prosjekt har ulike behov for rapportering. Nokre rapporter jamnleg (typisk årleg), mens andre utarbeidar berre ein sluttrapport. Under er ein enkel tabell som er kopla mot ulike rapportar: 

 

Institusjon/prosjekt 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen  X  X X  X      
SNO Jotunheimen X X X X X      
Naturveilederprosjektet i Jotunheimen X X  X  **        
Villreinnemd Sogn og Fjordane X X X X      

* Vart ikkje laga eigen rapport for 2014. Rapporten for 2015 omfattar delvis 2014.
** Det var ikkje vidareføring av finansiering av Naturvegleiarprosjektet i Jotunheimen frå 2015

Tidlegare årsmeldingar

Årsmelding for forvaltninga av Jotunheimen og Utladalen 2011 2010 2009 2008 2007
(Publisert:21.12.2011 Sist endret:13.06.2017)