Verneområde

Ringtind frå nordaust.
Ringtind frå nordaust., Foto: Magnus SnøtunJotunheimen nasjonalpark

Utsyn frå Besseggenstien mot Surtningssue.

  Jotunheimen nasjonalpark er "Noreg sitt tak" med dei høgste fjella i landet. Nasjonalparken er også symbolet for tradisjonelt friluftsliv med fotturar, tinderangling, jakt og fiske. Delar av verneområdet er utan særlege tyngre tekniske ...

Magnus Snøtun (Publisert:20.12.2011 Sist endret:09.05.2019)

Utladalen landskapsvernområde

Utladalen naturhus er etablert på Skåri ved inngangen til Utladalen landskapsvernområde.

  Utladalen landskapsvernområde vart oppretta 05. desember 1980 saman med Jotunheimen nasjonalpark. Verneområdet dekkjer eit areal på ca. 314 km². Landskapsvernområdet ligg på vestsida av Jotunheimen nasjonalpark, i kommunane ...

Magnus Snøtun (Publisert:20.12.2011 Sist endret:30.03.2020)

Vest-Jotunheimen villreinområde

Villreinflokken på Berdalsfjellet.

  Vest-Jotunheimen villreinområde omfattar fjellområda frå Liabrekulen, Prestesteinsvatnet og Gravdalen i nord (kommunegrensa mot Lom); Olavsbu, Uranostinden, Breikvam og vegen Årdal Tyin i aust (kommunegrensa mot Lom og Vang) og ...

Magnus Snøtun (Publisert:17.01.2013 Sist endret:29.05.2019)