Grensen for verneområdene er merket i terrengetLanskapet i KvænangsdalenFlekkmarihånd er en vanlig vekst i KvænangsbotnVed Saiva i Navitdalen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0023.JPGPå stien innover mot Storfossen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0017.JPGUtsikt østover BadaavziStorfossenDalstuen i Kvænangsbotn LVOKvænangselva ved Dalstuen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/2014-08-12 09.47.55.jpg/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0033.JPGKvalvatn i Kvænangsbotn LVOKvænangselvaNavitdalen - Utsikt mot nord Foto: JanROlsen

Kvænangsbotn og Navitdalen LVO

Den offisielle informasjonssiden fra Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet og består av representanter fra Kvænangen kommune, Troms fylkeskommune og Sametinget. Styret har myndighet til å forvalte områdene innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriftene for de enkelte verneområdene. Verneområdestyret skal gjennom sitt arbeid sørge for at verneområdene forvaltes i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Styret har normalt 4-6 møter i året.

Styret har tilknyttet en forvalter som forestår den daglige driften og er sekreteriat for styret.


Nyheter

Protokoll fra styremøte 10.november 2020

Styremøte den 20.november ble følgende saker behandlet; ST 11/20 Forvaltningsplan - merknadsbehandling etter høring. Styrets godkjenning av planen. ST 12/20 Styrets behandling av byggetiltak i Kvænangsbotn lvo, ny hengebru ST 13/20 Revidering av tiltaksplan 2020 ST 14/20 Tiltaksplan 2021 - 1.utkast 2020/9869

(Publisert:19.11.2020)

Tilbudsforespørsel for bygging av hengebru i Kvænangsbotn

Verneområdestyret har for 2020 satt av midler til bygging av ny hengebru over Kvænangselva ved Dalstuene. Vi har i dag sendt ut forespørsel om tilbud for dette prosjektet. Firma som vil sende oss tilbud er hjertelig velkommen til å gjøre det.

(Publisert:07.07.2020 Sist endret:18.11.2020)

Forvaltningsplan for Kvænangsbotn og Navitdalen legges ut til høring

Forvaltningsplan er en presisering og utdyping av vernebestemmelsene for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder. Det er et viktig verktøy for å få en forvaltning og en utvikling, som så langt som mulig er tilpasset også lokale interesser og ønsker.  Verneområdestyret ønsker innspill og merknader til forslaget. Frist 15. september

(Publisert:01.07.2020 Sist endret:18.11.2020)

Oppsummering fra styremøte 25 02 2020

Verneområdestyret hadde konstituerende møte den 25. februar i Sørstraumen. John Karlsen fortsetter som leder for styret. Det ble også vedtatt blant annet tiltaksplan for 2020 det vil si disponering av i alt Kr 700 000 kroner til tiltak i verneområdene.

(Publisert:27.02.2020 Sist endret:18.11.2020)

Ny artikkel

INVITASJON TIL MØTE MED RÅDGIVENDE UTVALG OG ANDRE INTERESSERTE 8. JANUAR 2020 kl 17.30 - SØRSTRAUMEN

(Publisert:03.01.2020 Sist endret:18.11.2020)

Vedtatt Besøksforvaltningsstrategi

Verneområdestyret gjorde den 12.11.2019 vedtak om godkjenning av besøksforvaltningsstrategien. 

(Publisert:28.11.2019 Sist endret:18.11.2020)

HØRING - Besøksforvaltningsstrateg

Besøksstrategien for Kvænangsbotn landskapsvernområde (KLVO) og Navitdalen landskapsvernområde (NLVO) skal beskrive hva slags tiltak og grep verneområdestyret planlegger for å legge til rette for brukerne av verneområdene, uten at dette går utover verneverdiene.  Verneområdestyret har i møte 5. juli vedtatt at planen legges nå til høring frem til 15. oktober. 

(Publisert:28.08.2019 Sist endret:18.11.2020)

Sakspapirer til styremøte den 27.august 2019

SAKSPAPIRER 

(Publisert:19.08.2019 Sist endret:18.11.2020)

Sakspapirer til styremøte og Rådgivende utvalg

Verneområdestyret har møte den 02. april. I sammenheng med dette møtet inviteres også rådgivende utvalg til møte kl 18:00. Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen.

(Publisert:26.03.2019 Sist endret:18.11.2020)

Sakspapirer til styremøte 7 og 8 februar lagt ut

Sakspapirene finnes her

(Publisert:29.01.2019 Sist endret:18.11.2020)
Vis nyhetsarkiv

Begge LVO ligger i Kvænangen kommune. Kvænangsbotn LVO ligger i sin helhet på Statsgrunn. Navitdalen LVO ligger dels på privat grunn i tillegg til Statsgrunn.

Eksterne lenker

Kvænangen kommune

Statskog

Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Troms