Protokoll fra styremøte 10.november 2020

Styremøte den 20.november ble følgende saker behandlet;

  • ST 11/20 Forvaltningsplan - merknadsbehandling etter høring. Styrets godkjenning av planen.

  • ST 12/20 Styrets behandling av byggetiltak i Kvænangsbotn lvo, ny hengebru

  • ST 13/20 Revidering av tiltaksplan 2020

  • ST 14/20 Tiltaksplan 2021 - 1.utkast 2020/9869

(Publisert:19.11.2020)