Protokoll fra styremøte 24.03.2015

Styret hadde møte den 24.03.2015 i Kvænangshagen Verdde.

Protokoll fra styremøte finnes her

(Publisert:26.03.2015)