Protokoll fra styremøte 5. april 2018

Verneområdestyret har hatt konstituerende møte 5. april 2018.

I møtet ble det valgt leder og nestleder for styret og vedtatt plan for tiltak i 2018.

Protokoll og andre møtedokumenter kan lastes ned her

(Publisert:12.04.2018)