Tilbudsforespørsel for bygging av hengebru i Kvænangsbotn

Verneområdestyret har for 2020 satt av midler til bygging av ny hengebru over Kvænangselva ved Dalstuene.

Vi har i dag sendt ut forespørsel om tilbud for dette prosjektet. Firma som vil sende oss tilbud er hjertelig velkommen til å gjøre det.

Selve tilbudsforespørsel finnes her

 

For spørsmål om oppdraget kan Rune Benonisen kontaktes på e-post fmtrrub@fylkesmannen.no 

(Publisert:07.07.2020)